İKV E-Bülteni | 25-31 TEMMUZ » AB GÜNDEMİ » AB Bakanları Bratislava’da Bir Araya Geldi

AB Bakanları Bratislava’da Bir Araya Geldi

AB üye ülkelerinin AB Bakanları, 24-25 Temmuz 2016 tarihlerinde AB Konseyi Dönem Başkanı Slovakya’nın ev sahipliğinde Bratislava’da düzenlenen Genel İşler Konseyi Gayri Resmi Toplantısı’nda bir araya geldi. Genel İşler Konseyi Toplantısı’nın ilk gününde aday ülkeler; Türkiye, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’ın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen oturumda, AB genişleme politikası ve bu kapsamda AB’nin ve aday ülkelerin birbirlerinden beklentileri ile AB kurumlarının aday ülkelere katılım koşullarını sağlamada nasıl destek verebileceği konuları görüşüldü.

Genel İşler Konseyi Toplantısı’nın ikinci gününde, AB’nin stratejik önceliklerinin uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Dijital Gündem ve Enerji Birliği başta olmak üzere AB Stratejik Gündeminde belirlenen alanların bazılarında ilerleme kaydedildiği belirtilirken AB vatandaşlarının günlük hayatını etkileyen diğer alanlarda ilerlemeye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi. AB Bakanları, Stratejik Gündemin uygulanmasını değerlendirmenin yanında belgede belirlenen önceliklerin takvimini de gözden geçirdiler. Konsey toplantısında ayrıca vatandaşlarla iletişimin daha etkin şekilde sağlanması gereği üzerinde de duruldu. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=7235&id=7431