İKV E-Bülteni | 27 EYLÜL-2 EKİM » AB GÜNDEMİ » AB Üye Ülkeleri, Savunma Alanında İşbirliğine Hız Veriyor

AB Savunma Bakanları, 27 Eylül 2016 tarihinde, Bratislava’da, AB Dönem Başkanı Slovakya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen gayrıresmi Savunma Konseyi Toplantısı’nda bir araya geldi. Konsey toplantısı öncesinde açıklamada bulunan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Avrupa ordusu” oluşturulmasının gündemde olmadığını belirterek, savunma alanında işbirliğinin artırılması yoluyla Avrupa savunmasının daha etkin ve NATO’yu bütünleyici niteliğe kavuşturulması gündemiyle bir araya geldiklerini açıkladı.

Mogherini, AB’de ortak savunma ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik önerilerin ele alındığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, AB Savunma Bakanlarının savunma alanında daha yakın işbirliği konusunda anlaştıklarını vurguladı.

AB Savunma Bakanları, ileriki aylarda üç boyutta paralel olarak ilerleme sağlanması konusunda görüş birliğine vardılar. Bu kapsamda ilk olarak, Haziran 2016’da açıklanan AB Küresel Stratejisi’nin AB antlaşmalarında öngörülen araçlarla uygulanmasına ağırlık verilmesi öngörülüyor. Mogherini, antlaşmalarda öngörülen Muharebe Grupları (Battlegroups) gibi bazı mekanizmaların henüz kullanılmadığına; Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği (Permanent Structured Cooperation) gibi mekanizmaların ise henüz değerlendirilmeye dahi başlanmadığını belirterek, eldeki araçların AB vatandaşlarının güvenliği ve AB’nin ortaklarının yararı için kullanılmasının önemine dikkat çekti.

İkinci olarak, Konsey toplantısında, Komisyon ile Avrupa Savunma Eylem Planı konusunda eşgüdümün sağlanması konusu ele alındı. Savunma Bakanları, özellikle Ar-Ge ile bağlantılı endüstriyel destek konusunda Avrupa Komisyonunun İç Pazar, Endüstri, Girişimcilik ve KOBİ’lerden Sorumlu Üyesi Elzbieta Bienkowska ile görüştüler.

Son olarak, AB ile NATO arasında Temmuz 2016’da imzalanan AB-NATO Ortak Deklarasyonu’nun uygulanması suretiyle AB-NATO stratejik ortaklığının güçlendirilmesi konusunu ele alan AB Savunma Bakanları, Ortak Deklarasyon ve AB’nin Akdeniz’deki misyonları konusunda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüş alışverişinde bulundular. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=7244&id=7467