İKV E-Bülteni | 2013 » 26 EKİM-1 KASIM » AB KOSOVA İLE SAA MÜZAKERELERİNE BAŞLADI

AB ile Kosova arasında, İstikrar ve Ortaklık Anlaşması (Stabilisation and Association Agreement − SAA) müzakerelerine 28 Ekim 2013 tarihinde Priştine’de başlandı. Kosova ile AB arasında ilk kez kapsamlı bir akdi ilişki oluşturacak olan SAA, aynı zamanda ülkenin AB ile bütünleşme sürecinde de bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. 

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Avrupa Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, SAA müzakerelerine başlanmasıyla Kosova-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açtıklarını ifade etti ve bunun Kosova’nın reform kararlılığının ve Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi yolunda attığı somut adımların bir teyidi niteliğinde olduğunu belirtti. SAA müzakerelerini, 2014 yılı ilkbaharında tamamlamayı öngördüklerini kaydeden Füle, SAA taslağını 2014 yazında parafe ettikten sonra, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na onay için iletmeyi planladıklarını ifade etti. 

SAA’nın uygulanmasıyla birlikte AB ile Kosova arasında kademeli olarak bir serbest ticaret bölgesi oluşturulması öngörülüyor. Bu doğrultuda, Priştine'nin rekabet, kamu alımları, fikri mülkiyet hakları, tüketicinin korunması ve çalışma şartları alanlarındaki kanunlarını AB yasaları ile uyumlulaştırması gerekecek. AB’ye tüzel kişilik kazandıran Lizbon Antlaşması uyarınca SAA,  AB tarafından akdedilecek. SAA müzakerelerinin ikinci turunun 27 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Hatırlanacağı üzere, Avrupa Komisyonu, Kosova ile SAA’ya yönelik fizibilite çalışmasına Mart 2012’de başlamış ve 10 Ekim 2012’de Genişleme Paketi kapsamında açıkladığı raporda, Kosova’nın AB üyesi devletlerden İspanya, Romanya, Slovakya, GKRY ve Yunanistan tarafından tanınmamasının ülke ile SAA imzalanmasına engel oluşturmadığını açıklamıştı. Avrupa Komisyonu, AB arabuluculuğunda yürütülen Belgrad-Priştine diyaloğu kapsamında, Sırbistan ve Kosova’nın ilişkilerini normalleştirmek üzere anlaşmaya varmalarının ardından, 22 Nisan 2013’te açıkladığı raporda, Kosova’nın SAA müzakerelerine başlamak üzere hukukun üstünlüğü, kamu yönetimi, azınlıkların korunması ve ticaret alanlarındaki kısa vadeli öncelikleri de yerine getirdiğine kanaat getirmiş ve Kosova ile SAA müzakerelerine başlanmasını tavsiye etmişti. Komisyon’un SAA müzakerelerine başlanmasına yönelik tavsiyesi, 27-28 Haziran 2013 tarihlerinde AB liderleri tarafından onaylanmıştı.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=86&id=112