İKV E-Bülteni | 26 EKİM-1 KASIM » GÜNDEMDEN KISA KISA… » Avrupa Komisyonu, Japonya ile yürütülen serbest ticaret anlaşma müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini açıkladı

AB ve Japonya arasında serbest ticaret anlaşması için Mart 2013 tarihinde başlatılan müzakerelerinin üçüncü turu 21 ve 25 Ekim 2013 tarihleri arasında Brüksel’de düzenlendi. Önceki turlarda olduğu gibi, Avrupalı ve Japon müzakereciler,  malların ticareti (özellikle pazara erişim, genel kurallar, korunma önlemleri), ticarette teknik engeller ve tarife dışı önlemler, menşe kuralları, gümrük ve ticaret kolaylaştırma, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, hizmet ticareti, kamu alımları, fikri mülkiyet hakları, rekabet politikası, ticaret ve sürdürülebilir kalkınma, anlaşmazlıkların halli ile iş yapma ortamı ve düzenlemelere ilişkin hususları ele aldılar. Bir sonraki görüşmeler Ocak ayında Tokyo’da gerçekleşmesi öngörülüyor.

Bu turun görüşmelerin sonucunda, Japon müzakereciler, AB’nin Japon sanayi ürünlerinin (özellikle araba parçaları) ithalatında uyguladığı tarifelerin kaldırmasını talep ettiler.  Buna karşın, Avrupalı müzakereciler, Japonya’nın başta peynir ve şarap olmak üzere işlenmiş gıda ürünlerin ihracatında uyguladığı tarifelerin kaldırmasını istediler.  Günümüzde AB Japonya’nın araba parça ihracatına yüzde 3 ve 4,5 arasında tarife uygularken, Japonya’da AB şarabının litre başı yüzde 15 vergi alınıyor

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=86&id=135