İKV E-Bülteni | 26 EKİM-1 KASIM » GÜNDEMDEN KISA KISA… » AB, mevsimlik işçilerin kabulü konusunda ilk adımı attı

29 Ekim 2013 tarihinde toplanan COREPER II’de, mevsimlik çalışma konusunda üçüncü ülke vatandaşlarının AB sınırlarına girişine ilişkin yasa teklif metni kabul edildi. Düşük mesleki kalifikasyonlara sahip üçüncü ülke vatandaşlarının AB sınırlarına girişine imkan tanıyan bu yasa teklifi, bu alanda mevcut ilk ve tek AB direktifi olması sebebiyle büyük önem taşımakta. Söz konusu teklifin ileriki aşamalarda yasalaşması halinde, düşük mesleki kalifikasyonlara sahip üçüncü ülke vatandaşlarının AB üye ülkelerinde mevsimlik olarak çalışmasına imkan sağlanacak.

2008 yılından bu yana ekonomik kriz ile mücadele eden AB üye ülkelerinde, toparlanma sürecinde bu tür bir adım  atılması oldukça eleştirilmişti.  Ancak yasadışı göç ile mücadele kapsamında, bu adımın atılması öngörülmüştü. Söz konusu teklifin yasalaşması halinde, üçüncü ülke vatandaşlarının 5 ila 9 ay gibi kısa sürelerde AB üye ülkelerinde çalışmalarının önü açılacak. Iş akdi sadece bir kere uzatılabilecek ve başvuruların neticelendirilmesi 90 günü geçemeyecek. Üzerinde anlaşılan yasa teklifi metni ayrıca, mevsimlik işçilerin yararlanabileceği hakları da içermekte. Metinde ayrıca, mevsimlik işçi statüsünde başvuruda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarına ayrımcılık yapılmaması da bulunuyor. 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=86&id=139