İKV E-Bülteni | 12-25 EKİM » GÜNDEMDEN KISA KISA… » AB ve Çin arasında yatırım anlaşması görüşmelerinin başlaması için onay verildi

AB'nin 28 üye devleti, 18 Ekim 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu’na Çin ile yatırım anlaşması konusunda görüşmelere başlaması için yetki verdi. Bilindiği üzere, AB ve Çin arasındaki yatırımların beklenilenin çok altında kalması üzerine, Avrupa Komisyonu Mayıs ayında AB ve Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesi için iki taraf arasında bir yatırım anlaşması imzalanmasını önermişti. 2012 yılında, AB’deki doğrudan yabancı yatırımların sadece yüzde 2,2’si Çin’den gelirken, Çin’deki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 20’si AB’den geliyor.

Söz konusu anlaşmada; iki taraf için yatırım ortamının iyileştirilmesi, Avrupalı yatırımcılar açısından Çin’deki yasal düzenlemenin iyileştirilmesi ve Çin’de yapılan yatırımların önündeki engellerin kaldırılması gibi hedefler yer alıyor. Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel De Gucht; pazara erişim, teknoloji transferlerine ilişkin kurallar, fikri mülkiyet hakların uygulanması ve şeffaflık gibi diğer hususların da müzakere edileceğini belirtti. Yatırım anlaşması için müzakerelerin 21 Kasım tarihinde düzenlenecek AB-Çin Zirvesi’nde başlaması öngörülüyor. Müzakerelerin ise 18 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=87&id=226